De juiste man op de juiste plaats

Over zinvol toeval gesproken. Het Quaning-assessment dankte er jaren geleden zijn ontwikkeling aan. Helma Lieberwerth, de ontwikkelaar van Quaning, begeleidde een team met Quaning. Op een andere afdeling werkte een interim manager die nieuwsgierig werd door alle positieve veranderingen die hij zag gebeuren. Toen hij op een volgende opdracht aan het werk was, benaderde hij Helma met de vraag of zij met ‘die software’ ook een assessment zou kunnen doen. Ze waren een team aan het selecteren voor een nieuw te vormen afdeling, een objectief assessment was meer dan welkom. En zo geschiedde ... 

Agnes van Duuren QuaningInmiddels hebben al veel mensen plezier gehad van deze objectieve en persoonlijke manier van assessment. Quaner Agnes van Duuren zet het Quaning-assessment regelmatig in. Eén van haar opdrachtgevers Chiel van Kollenburg, Directeur Adaptics Health & Performance B.V. en kandidaat Marije de Wolf vertellen over hun ervaringen.

Chiel van Kollenburg: “Onze professionals worden iedere dag uitgedaagd, krijgen snel veel verantwoordelijkheid, moeten zich flexibel kunnen opstellen en snel kunnen schakelen. Het leveren van deze topprestaties vraagt om het bewust managen van onze eigen fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid en het volledig kunnen inzetten van de talenten die een medewerker heeft. Een bijzondere organisatie met bijzondere rollen vraagt om bijzondere mensen. Om de juiste professional voor de rol te selecteren werken wij samen met een ervaren Quaner, Agnes van Duuren.
 
In het Quaning-assessment wordt er op een geheel andere wijze naar de mens, de professional, gekeken. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin de professional zich echt gaat laten zien. Persoonlijkheidskenmerken, competenties, valkuilen, communicatiestijlen, waarden, voorkeurgedragspatronenpatronen komen onder meer aan de orde. Met behulp van het algoritme in de Quaning-software worden analyses, statistische berekeningen, gemaakt van de aanleg en mogelijkheden van een kandidaat voor het besproken functieprofiel.  De uitslagen worden meteen met de kandidaat besproken. Het besprokene wordt weergegeven in een rapport. Hiermee wordt een helder beeld gegeven wat van de kandidaat verwacht kan worden. Ook is duidelijk gemaakt wat de belangrijkste ontwikkelpunten zijn, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de functie. De mogelijkheid dat de professional vervolgens middels Quaning begeleid kan worden in deze verdere ontwikkeling heeft veel betekenis en is van grote waarde.

De uitslagen van de assessments geven een bijzonder compleet beeld waarvan ik bij mijn te maken keuzes heel veel profijt heb gehad, en die ook heel kloppend bleken te zijn in de samenwerking die er ontstond.

Het Quaning-assessment is een unieke methodiek, en Agnes een uniek mens met veel ervaring, beide zeer aan te raden.”

Marije de Wolf: “In verband met het veranderen van baan en werkomgeving (van Jurist naar Manager Health & Performance) is mij gevraagd of ik een Quaning-assessment wilde doen. Met dit assessment wordt er op een geheel andere manier naar je persoonlijkheid, kwaliteiten en eigenschappen gekeken.
 
Met open vizier ben ik het assessment en het gesprek met Agnes ingegaan. Agnes is een lieve, rustige en professionele begeleider die je meteen een prettig gevoel geeft en een open en veilige sfeer creëert om te spreken. Ik vond de uitkomsten van het assessment verrassend en zeer waardevol; het zette mij vooral in mijn kracht. Mijn sterke punten werden uitgelicht en ook mijn persoonlijke gevoel werd op diverse punten bevestigd. Vooral dat laatste vond ik bijzonder aangezien dit anders aan de orde komt dan in andere assessments. De test kijkt als het ware door je heen en laat zien wie je bent. Agnes wist dit vervolgens met veel respect op uitstekende wijze te vertalen naar de actualiteit.
 
Deze ervaring heeft mij meer inzicht gegeven in mezelf, heeft mij kracht gegeven om de ingeslagen weg te vervolgen en vooral ook om alles uit het leven te halen!

Ook het Quaning-assessment inzetten om de juiste kandidaat te selecteren, neem dan contact met ons op!

 

LFQ Magazine - zomer 2016

Lees ook andere artikelen uit het LFQ Magazine of een van de blogs geschreven door Quaners over hun ervaringen met Quaning.

No Comments Yet.

Leave a comment