lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/44/252836/webspace/siteapps/WordPress-401310/htdocs/wp-content/themes/theme53366/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/44/252836/webspace/siteapps/WordPress-401310/htdocs/wp-content/themes/theme53366/style.less Quaning-RGprogram Business - specs - QuaningQuaning

Quaning-RGprogram Business – specs

Een Quaning-RGprogram Business is een begeleidingsprogramma waarin door Quaner en Quanee gewerkt wordt aan het behalen van een tijdens de eerste Quaning-sessie, TAKE-OFF, afgesproken bedrijfsdoel, gedurende een periode van maximaal zeven weken, tegen een vaste all-in prijs, vooraf betaald, met resultaatgarantie, uitgevoerd volgens de richtlijnen van Level Five Quaning Enterprises B.V. voor de uitvoering van een Quaning-RGprogram Business.

Schema en tijdsinvestering
Een Quaning-RGprogram Business bestaat uit maximaal zeven Quaning-sessies met een week tussentijd. Het Quaning-RGprogram Business wordt zoveel eerder afgerond als dat het doel bereikt is. Onderstaand schema wordt gevolgd:

1. TAKE-OFF
De TAKE-OFF is de eerste live Quaning-sessie tussen Quaner en Quanee. Het duurt maximaal twee uur. Het gewenste resultaat van het Quaning-RGprogram Business wordt besproken. Er wordt een persoonsanalyse met de software gedaan en besproken. Deze gaat over wat er bij deze Quanee persoonlijk nog bewust moet zijn en waarop een interventie met de software gedaan wordt, zodat het bedrijfsdoel makkelijker en sneller behaald wordt. Er worden afspraken voor de komende week gemaakt, o.a. over het gebruik van het Q-Report en wanneer de Quanee tussentijds contact opneemt met de Quaner.

De dag van de TAKE-OFF start de Quanee met het formuleren van de ijkpunten, die als de Quanee deze allemaal minimaal één keer heeft ervaren, bevestigen dat het Quaning-doel bereikt is. De Quanee stuurt zijn voorstel voor de ijkpunten de dag van de TAKE-OFF of uiterlijk de dag erna naar de Quaner. Quaner en Quanee gaan vervolgens in overleg, via e-mail of telefoon, om de ijkpunten definitief te maken en door beide te accorderen. De ijkpunten zijn uiterlijk de dag na de TAKE-OFF definitief.

Tijdens het Quaning-RGprogram werkt de Quanee met het Q-Report, een digitaal verslag. Het Q-Report wordt door Level Five Quaning Enterprises B.V. aan de Quaner ter beschikking gesteld voor strikt persoonlijk gebruik van de Quanee van de Quaner.
Inzichten, afgesproken acties en voortgang worden door de Quanee vastgelegd in het Q-Report. Dit gebeurt in een dagelijks en wekelijks ritme, gedurende de looptijd van het Quaning-RGprogram Business. Aan het einde van de avond voor de volgende Quaning-sessie stuurt de Quanee het Q-Report naar de Quaner, ter voorbereiding op deze Quaning-sessie.

2. CONTINUATION-A
Een week na de TAKE-OFF vindt de tweede Quaning-sessie plaats, de CONTINUATION-A. Deze gaat alleen over de Quanee persoonlijk. Het duurt maximaal 15 minuten. De CONTINUATION-A wordt per telefoon, Skype of Facetime gedaan. In deze sessie wordt er na instemming door de Quanee een interventie gedaan, de voortgang wordt besproken en worden er afspraken voor de komende week gemaakt.

3. CONTINUATION-A
Een week later volgt een CONTINUATION-A, zoals beschreven bij 2. CONTINUATION-A.

4. INTENSIFYING
Een week later vindt er een live Quaning-sessie plaats, de INTENSIFYING. Hierin wordt een verdiepingsslag gemaakt. Uiteraard wordt besproken wat het resultaat van het Quaning-RGprogram Business tot dan is en welke winst er nog te behalen valt. Er wordt een persoonsanalyse gemaakt. Er wordt informatie naar de Quanee persoonlijk gecommuniceerd. Er wordt een bedrijfsanalyse gemaakt en besproken. De INTENSIFYING duurt maximaal twee uur.

5. CONTINUATION-B
Een week na de INTENSIFYING vindt de CONTINUATION-B plaats van maximaal 45 minuten. De CONTINUATION-B wordt per telefoon/Skype/Facetime gedaan. Er wordt informatie gecommuniceerd naar de Quanee persoonlijk, de voortgang wordt besproken, er wordt een bedrijfsanalyse gemaakt en besproken, en er worden afspraken voor de komende week gemaakt.

6. CONTINUATION-B
Vervolgens de week erna wederom een CONTINUATION-B, zoals beschreven bij
5. CONTINUATION-B.

7. FINAL
Een week later vindt de laatste Quaning-sessie, de FINAL, live plaats. In deze maximaal twee uur durende sessie wordt besproken dat het doel behaald is. Het bereiken van het eindresultaat wordt gevierd. Er worden afspraken voor de komende tijd gemaakt, zoals over de resultaatgarantie en de Evaluatie. De FINAL wordt zoveel eerder gedaan als dat het doel bereikt is.

 

Afspraken en voorwaarden
Een Quaning-RGprogram Business wordt uitgevoerd onder onderstaande afspraken en voorwaarden:

- Resultaat
Het Quaning-RGprogram Business wordt door de Quaner uitgevoerd volgens de richtlijnen van Level Five Quaning Enterprises B.V.
Direct na de eerste Quaning-sessie wordt door Quanee en Quaner bepaald welke ijkpunten allemaal minimaal één keer ervaren zullen zijn, waarmee bevestigd zal zijn dat het door Quaner en Quanee in de TAKE-OFF afgesproken Quaning-doel bereikt is.

- Resultaatgarantie
Voor een Quaning-RGprogram Business geldt een resultaatgarantie die eruit bestaat dat de Quanee zijn gestelde doel duurzaam behaald voor een vooraf afgerekend vast bedrag, binnen maximaal zeven weken.

Dit betekent dat:
– Als Quaner en Quanee in Quaning-sessie 7 concluderen dat het gestelde doel toch nog moet worden bereikt, ondanks het nakomen van beider afgesproken inspanningen, dan wordt er samen verder gewerkt door in een wekelijks ritme CONTINUATION-Bs te doen totdat het doel wel bereikt is. Deze extra Quaning-sessies zijn inclusief in de vooraf in het Quaning-RGprogram Business gedane financiële investering door de Quanee.
– De resultaatgarantie geldt alleen als het Quaning-RGprogram Business is uitgevoerd volgens de richtlijnen van Level Five Quaning Enterprises B.V. en de Evaluatie van het Quaning-RGprogram door Quanee is gemaild naar het LFQ Quality Board.
– Mocht de franchise overeenkomst tussen de verantwoordelijke Quaner en Level Five Quaning Enterprises B.V. zijn opgezegd, en Quanee wil aanspraak maken op de resultaatgarantie, dan kan Quanee zich wenden tot Level Five Quaning Enterprises B.V. voor de uitvoering van de resultaatgarantie, mits het Quaning-RGprogram Business is uitgevoerd volgens de richtlijnen van Level Five Quaning Enterprises B.V. voor het uitvoeren van een Quaning-RGprogram Business en de Evaluatie van het Quaning-RGprogram door Quanee is gemaild naar het LFQ Quality Board.
– Quaner en Quanee bewaren het Q-Report, dat overlegd wordt wanneer aanspraak gemaakt wordt op de resultaatgarantie.
– Mocht Quanee na het afsluiten van het Quaning-RGprogram Business op een gegeven moment betwijfelen of hij het afgesproken doel nog steeds bereikt heeft, dan kan de Quanee altijd contact opnemen met de Quaner om dit te bespreken. Quaner en Quanee evalueren dan de destijds afgesproken ijkpunten. Mocht een of meerdere ijkpunten opnieuw ervaren moeten zijn, dan hervatten Quaner en Quanee Quaning-sessies op hetzelfde Quaning-doel met een INTENSIFYING en vervolgen dan in het ritme van een Quaning-RGprogram Business totdat alle destijds afgesproken ijkpunten weer minimaal één keer zijn ervaren. Deze sessies vallen binnen de al door de Quanee gedane financiële investering in het Quaning-RGprogram Business.
– Mochten Quaner en Quanee verschil van mening houden over het minimaal één keer ervaren hebben van alle ijkpunten en dus het bereiken van het Quaning-doel, dan kunnen Quanee en/of Quaner zich wenden tot het LFQ Quality Board met het verzoek te bemiddelen en/of een definitieve oplossing te vinden.
– De resultaatgarantie vervalt als Quanee zich na het succesvol afsluiten van het Quaning-RGprogram Business, op welk moment dan ook, bij het bereiken van een doel laat begeleiden met een andere methodiek.

- Q-Report
Het Q-Report wordt door Level Five Quaning Enterprises B.V. aan Quaner ter beschikking gesteld voor strikt persoonlijk gebruik van Quanees van de Quaner.

- Locatie
De locatie voor de Quaning-sessies TAKE-OFF, INTENSIFYING en FINAL wordt door Quaner en Quanee samen afgesproken.

- Alleen Quaning
Het inzetten van andere begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling tijdens het Quaning-RGprogram Business kan ervoor zorgen dat er vertraging of verdere afstand tot het doel optreedt. Een Quaning-RGprogram Business wordt derhalve alleen uitgevoerd als alleen Quaning ingezet wordt als begeleidingsvorm. Dit geldt vanaf 1 week voor de TAKE-OFF.
Voorbeelden van andere begeleiding, zoals hier bedoeld, zijn:
- begeleiding door bijvoorbeeld een coach/psychotherapeut/psycholoog/psychiater/huisarts/maatschappelijk werker/cranio sacraal therapie/haptonoom/homeopaat/ natuurarts/natuurgeneeskundige/acupuncturist/tarotist, of deze begeleidingsvormen zelf op jezelf toepassen
- het volgen van yogalessen
- online begeleiding waarbij frequenties gecommuniceerd worden
- gebruik van affirmaties
- lezen van zelfhulpboeken
- ingesproken meditaties beluisteren.
Deze lijst zal aangevuld blijven worden op basis van de ervaringen van de Quaners.

– Verslavingen, anti-depressiva en kalmeringsmiddelen, andere medicatie
Eventuele verslaving aan drugs, tabak, alcohol, anti-depressiva en kalmeringsmiddelen kan het verloop van het Quaning-RGprogram Business negatief beïnvloeden. De Quaner maakt een weloverwogen keuze of hij iemand wil begeleiden als er sprake is van (overmatig) gebruik.
Gebruik van anti-depressiva, kalmeringsmiddelen en andere medicatie wordt door Quanee gemeld aan Quaner, en is en blijft de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend behandelaar en Quanee. Ook het gebruik van deze middelen kunnen het verloop van een Quaning-RGprogram Business negatief beïnvloeden.

– Kwaliteitsborging
Level Five Quaning Enterprises B.V. staat voor de kwaliteit die geleverd wordt met het inzetten van Quaning. Belangrijke input om de geleverde kwaliteit door de Quaners te monitoren is de Evaluatie die een Quanee invult. De Quanee e-mailt dit binnen een week na het afronden van het Quaning-RGprogram Business naar de Quaner en naar het LFQ Quality Board.

– Coproductie
Quaner en Quanee accepteren beiden verantwoordelijkheid om het afgesproken Quaning-doel te bereiken. Zij werken daar samen aan, ieder vanuit zijn eigen rol en specifieke bijdrage. Beiden houden zich aan de door hen gemaakte afspraken.
Mocht een Quaner verzuimen de afspraken na te komen, dan kan de Quanee een verzoek tot bemiddeling en/of definitief oplossen richten aan het LFQ Quality Board.
Mocht een Quanee verzuimen zich aan deze afspraken te houden, dan heeft de Quaner de mogelijkheid om een time-out in te stellen.

- Facturering en uitvoering
- Facturering na digitaal akkoord op voorstel door Quanee of budgetverantwoordelijke.
- Betaling is ontvangen door Quaner voor de start van het Quaning-RGprogram Business.
-
Het Quaning-RGprogram Business start na betaling van de factuur. De data van de Quaning-sessies worden afgestemd tussen Quaner en Quanee.


Quaning-RGprogram Business
starten
Neem contact op met een van de Quaners om jouw Quaning-RGprogram Business af te spreken. Of bel of e-mail naar Level Five Quaning, zodat zij je in contact kunnen brengen met de best bij jou passende Quaner: 06 42241661 of info@levelfivequaning.com