Rebellen

bohr_heisen_pauliQuaners begeleiden hun klanten bij het bereiken van hun werkgerelateerde persoonlijke en bedrijfsdoelen. Kwantuminformatie, kwantummechanica speelt daarbij een belangrijke rol. Maar wat is dat nu precies? Hoe leg je iemand uit, wat nieuw voor hem is en wat nauwelijks met iets bekends te vergelijken is? De Quaners bevinden zich in goed gezelschap als het daar om gaat. Eigenlijk zijn zij ook een groep rebellen in een bestaande orde. Net als die groep jonge wetenschappers in de twintiger jaren van de vorige eeuw.

Kwantum
Het tijdperk van de kwantummechanica begon in 1900 toen Max Planck veronderstelde dat alles is opgebouwd uit kleine deeltjes, die hij kwantum, in meervoud kwanta, noemde. Albert Einstein bracht de veronderstellingen van Max Planck over materie verder. Pas vanaf 1920 begonnen de puzzelstukken echt in elkaar te vallen. Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, Ernest Rutherford en Niels Bohr waren hiervoor verantwoordelijk.

Rebellen
Ook voor deze destijds niet serieus genomen rebelse twintigers was alles in de kwantummechanica nieuw. Ze moesten eerst zichzelf overtuigen van hun nieuwe ideeën over oorzaak en gevolg, die zo overduidelijk anders waren dan voorheen. Dat was lastig. De wereld van de kleinste deeltjes werkte zo anders dan het systeem van de logica dat ze tot dan hadden gebruikt. Ze moeten een compleet nieuwe manier van denken omarmen. Wat ze ontdekten waren fundamentale regels die gewoon zo waren, dat het mislukte om ze te verklaren vanuit hoe ze dat gewend waren.

Acceptatie
Het was dus zoals het was. Zij ervaarden dat het was zoals het was. De mogelijkheden om aan anderen precies te verklaren hoe dat dan precies werkte, daar wordt tot op de dag van vandaag nog steeds onderzoek naar gedaan. Een steeds grotere groep mensen accepteert de ideeën rondom kwantummechanica, maakt er al gebruik van. Zoals de Quaners en hun klanten.
Soms moet ik denken aan Pythagoras en Aristoteles en hun ideeën over de vorm van de aarde. En nu, nu is iedereen ervan overtuigd dat de aarde rond is. Dat zal straks vast ook gelden voor kwantummechanica.

Filmpje
Maar voorlopig wordt er op verschillende fronten gewerkt om een plausibele verklaring voor en uitleg over te vinden. Dit filmpje met een humoristische uitleg over kwantummechanica door Lieven Scheire laat dat mooi zien. Geniet ervan.
Wens je een fijn weekend en veel plezier bij het kijken!

Hartelijke groeten van

Helma Lieberwerth

week 11 – 17 maart 2017

No Comments Yet.

Leave a comment