lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/44/252836/webspace/siteapps/WordPress-401310/htdocs/wp-content/themes/theme53366/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/44/252836/webspace/siteapps/WordPress-401310/htdocs/wp-content/themes/theme53366/style.less Team-Quaning - QuaningQuaning

Team-Quaning

Jullie team-doel bereiken
Soms heeft een team een extra boost nodig. Omdat het toe is aan vernieuwing, net nieuw van samenstelling is of een grote uitdaging voor zich ziet. Dan kan Team-Quaning worden ingezet. Het doel van het team staat centraal tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Dan wordt ook besproken wat het doel is van het Quaning-RGprogram Personal dat elk teamlid individueel doet. Een team bestaat ten slotte uit verschillende individuen. Na de Quaning-RGprogram’s komt het team weer bij elkaar om te evalueren en om afspraken te maken voor de komende periode.

Team-Quaning bestaat uit drie onderdelen:

1: Kick-off: het gehele team is hierbij aanwezig, de Quaner leidt de bijeenkomst. Deze dag wordt besproken wat er anders moet, wat het doel is, en hoe het doel bereikt zal worden.

2: Quaning-RGprogram Personal: een week na de kick-off start elk teamlid met zijn eigen Quaning-RGprogram Personal. Het persoonlijke Quaning-doel is het doel dat gezamenlijk is afgesproken tijdens de kick-off.

3: Kick-out: een week na ieders FINAL van het Quaning-RGprogram Personal vindt er een afsluitende teamdag plaats. Er wordt teruggeblikt en gekeken waar het team nu staat. Vervolgacties worden afgesproken.

 

Ervaring
“De managers zijn nu goed in staat om de veranderingen voor de medewerkers binnen hun teams te begeleiden naar een nieuwe fase. Ze tonen voorbeeldgedrag waar hun medewerkers zich door laten inspireren en hen daarin natuurlijk volgen. In tijden van verandering is dat de basis om vertrouwen en veiligheid te bieden. Medewerkers merken het ook op en geven aan nu vertrouwen te hebben in de nieuwe koers die ingezet is.”

Team-Quaning starten
Neem contact op met een van de Quaners om jouw Team-Quaning af te spreken.
Of bel of e-mail naar Level Five Quaning, zodat zij je in contact kunnen brengen met de best bij jou passende Quaner:
06 42241661 of info@levelfivequaning.com