Veranderkracht financiële sector

Ingrid Aarsman Quaning infoDe roerige financiële wereld is het werkveld van Quaner Ingrid Aarsman. Vergaande automatisering, nieuwe concurrerende partijen en financieringsvormen en een relatief laag vertrouwen vanuit de maatschappij hebben direct impact op het werk van de mensen in deze branche. Functioneel en persoonlijk. Ingrid heeft daar dagelijks mee te maken. Met haar recente benoeming als bestuurslid van Woman in Financial Services hoopt zij nog meer te kunnen betekenen voor deze medewerkers en organisaties. In dit artikel vertelt Ingrid over de ontwikkelingen in deze sector en haar bijdrage daaraan.

Ingrid: “Ik ben halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw voor een lokale Rabobank gaan werken. Ik kwam daar bij toeval terecht. Ik werkte vanuit een communicatiebureau gedetacheerd bij Rabobank Nederland. Een Rabobank-collega leek het een goed idee dat ik projectleider zou worden bij een lokale bank. Ik ben in een paar weken tijd drie keer op gesprek geweest. Het oorspronkelijke project verviel. Het traineeship dat ik daarna aangeboden kreeg paste mij minder goed. Vervolgens werd ik gevraagd om interim communicatieadviseur te worden. Kennelijk ‘moest’ ik de financiële sector in.

Het coöperatieve aspect van de bank trok mij aan: de lokale verankering, naast de financiële dienstverlening een rol willen spelen in het welzijn en de economische ontwikkeling van het werkgebied. Ik zei dus ‘ja’ tegen deze baan. Ik heb er jaren met veel plezier in verschillende managementfuncties gewerkt. Tot het moment dat ik het verlangen voelde om mijn eigen stem te volgen. Om daarmee nog meer aan de ontwikkelingen te kunnen bijdragen.
Dat had een aantal cruciale keuzes tot gevolg. Bijvoorbeeld het uit de gouden kooi van een goed betaald dienstverband stappen. Om mijn eigen plek te ontdekken en ontwikkelen op basis van wat ik aan unieks te brengen heb. Daarvoor te gaan staan.

Ik geloof dat ieder mens vanuit het verlangen om zijn unieke plek in te nemen, het in zich heeft om wezenlijke persoonlijke keuzes te maken en daarvoor te gaan staan. Vanuit die plek kan iemand van nature zijn toegevoegde waarde leveren en worden oplossingen voor de uitdagingen die er momenteel zijn in de financiële sector veel sneller gevonden. Er speelt namelijk nogal wat, zoals:
- de steeds sterkere regelgeving (o.a. ontstaan door de kredietcrisis) heeft een groot deel van de sector intern gericht gemaakt. Daar lag en ligt de energie in plaats van hoe het van waarde is voor klanten.
- de sector heeft een minder positief imago, o.a. door de kredietcrisis en woekerpolissen. Financieel en persoonlijk gewin voeren in de ogen van de buitenwereld regelmatig de boventoon.
- het binnentreden van nieuwe aanbieders: bigtech (zoals Google die beschikt over grote hoeveelheden data en financiële/betaaldiensten aanbiedt) en fintech (financiële dienstverlening o.a. gebaseerd op slimme en daarmee efficiëntere techniek) die niches in de markt bedient en daarmee verdienmodellen van banken raakt. Dat zorgt er o.a. voor dat de bestaande financiële sector zijn toegevoegde waarde zal moeten aanscherpen.

Deze tijd vraagt een ander soort leiderschap. In de financiële wereld werken veel medewerkers, met name vrouwen, die meer het verschil willen maken. Ondergedompeld in de wereld van regelgeving, processen en procedures enerzijds en actief in een omgeving waar man, blauw pak en hogere leeftijd veelal de norm is. Ik ervaar in contacten dat zij vaak een afhankelijkheid ervaren van dat systeem (welke kansen en welk speelveld worden mij geboden?). Ze hebben het gevoel dat ze een plek te ‘veroveren’ hebben, ervaren een plafond. In cijfers is ook werkelijk te zien dat het aandeel vrouwen in de hogere managementposities achterblijft. De indruk daarbij is dat zij extra veel moeite moeten doen om op die posities te komen, en dat brengt veelal met zich mee dat ze een stukje van zichzelf inleveren om zich aan het huidige systeem aan te passen om op die posities te komen. Wat ik echter vooral merk is dat zij vaak onbewust zichzelf in de weg staan om dat te doen waar ze hun impact, het verschil, mee kunnen maken.

Er zijn mensen en vrouwen specifiek die hun wens om meer het verschil te maken projecteren op iets buiten de sector te gaan doen. Ik zou het erg mooi vinden als zij hun unieke bijdrage koppelen aan wat er nodig is ín de sector en een rol spelen in de transformatie. Ik ondersteun de veranderkracht van de sector heel graag van binnenuit. Ik geloof dat als deze mensen hun unieke plek innemen zij een hefboom kunnen zijn in die veranderingen. Je unieke plek innemen, jouw unieke bijdrage leven is persoonlijk leiderschap en heeft een ultieme integriteit in zich: je bent vanuit jouw unieke toegevoegde waarde dienstbaar aan je medewerkers, je organisatie en daarmee aan de maatschappij.  Dát, deze congruentie, is wat de sector mijns inziens nodig heeft om het vertrouwen van de maatschappij terug te winnen.”

 

LFQ Magazine - zomer 2016

Lees ook andere artikelen uit het LFQ Magazine of een van de blogs geschreven door Quaners over hun ervaringen met Quaning.

No Comments Yet.

Leave a comment